CANU organizuje naučnu tribinu 12. maja

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje naučnu tribinu na temu “Od Barett-ovog jednjaka do karcinoma”. Predavač je akademik Predrag Peško.

Akademik Predrag Peško je redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti i redovni profesor Hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. U Kliničkom centru Srbije bio je: direktor Instituta za bolesti digestivnog sistema, načelnik hirurških grana, zamjenik generalnog direktora, kao i načelnik Centra za hirurgiju jednjaka. Član je mnogih srpskih i inostranih hirurških udruženja.

Boravio je na stručnim usavršavanjima u SAD, Francuskoj, Japanu i Velikoj Britaniji. Objavio je oko 300 radova kao autor ili koautor u naučnim medicinskim časopisima i zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova. Autor je više poglavlja u monografijama i medicinskim udžbenicima.

Dobitnik je više nagrada i priznanja, kako u svojoj zemlji tako i u inostranstvu. Oblasti njegovog rada su: hirurgija, gastroenterologija, kardiotorakalna hirurgija i endoskopska hirurgija.

Tribina će se održati u petak, 12. maja 2017. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

www.cdm.me

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s